Day at the park

Day at the park

Tijdens het weekend van de eerste hitte-golf sinds 2006 de schaduw en (relatieve) rust opgezocht in het park, wie zegt dat je dan niet creatief kunt zijn 😉